Pogoji uporabe naših storitev

Z uporabo naših storitev se strinjate tudi s spodaj navedenimi pogoji uporabe.
Priporočamo vam, da obdržite kopijo teh pogojev za svoj arhiv.

Vloge, plačila in rezervacije

 • Ob rezervaciji storitev fotokabine ali fotoprikolice, ne glede na način naročila (pisno, preko emaila), se šteje, da je kupec prebral splošne pogoje poslovanja, jih je razumel in ga zavezujejo.
 • Za potrditev rezervacije je potrebno vplačati nepovratno aro v višini 100 EUR. Aro je potrebno nakazati v 7 dneh od rezervacije termina, bodisi z gotovino ali na TRR račun SI56 0510 0801 6037 196 (Dima center d.o.o. – fotostoritve Fotoprikolica). Če v tem času ne prejmemo are, se bo rezervacija sprostila in naročilo ne velja.
 • Za odpoved do 4 tednov pred dogodkom se vrne celoten znesek vplačane are.
 • Za odpoved v manj kot 4 tednih pred dogodkom, se vplačane are ne vrača.
 • Preostali dogovorjeni znesek je potrebno poravnati tri dni pred dogodkom.

Prostor in dostop, lokacija in oprema

 • Prepričajte se, da ste na vašem prizorišču dogodka pridobili dovoljenje za uporabo naše fotokabine ali fotoprikolice. Vaša odgovornost je, da izvajalcu storitev zagotovite sporočite točen naslov lokacije dogodka ter mu posredujete kontaktne podatke. Izvajalec ni odgovoren za zamude zaradi nepravilnih informacij, ki jih je pridobil s strani naročnika.
 • Prepričajte se, da je na prizorišču dogodka možen dostop do kraja postavitve fotokabine ali fotoprikolice z avtomobilom.
 • Dimenzije naše opreme so naslednje: 4x4m za Fotoprikolico, 3x3m za fotokabino. 
 • Izvajalec storitev fotokabine in fotoprikolice ni odgovoren za motnje v delovanju opreme, če električna napeljava na lokaciji ni urejena pravilno. Če izvajalec dokaže, da je razlog za motnje v delovanju opreme v pripravi prizorišča, izvajalcu ni treba vrniti vplačane are. Če se izkaže, da je prišlo do napake na opremi izvajalca, izvajalec vrne vplačano aro.
 • Storitve s fotokabino se načeloma izvajajo v zaprtih prostorih ali v popolnoma vodotesnem šotoru s trdnim dnom. Med 1. oktobrom in 1. majem mora biti prostor/lokacija primerno ogrevana. V kolikor je možno, se določi tudi zasilno lokacijo v primeru dežja.
 • Oprema fotoprikolice ali fotokabine se ob prihodu postavi na dogovorjeno mesto in se je po tem, ko je nameščena, več ne prestavlja, razen po dogovoru z naročnikom ali zaradi nujnih razmer (vreme, požar, voda,…).
 • Če naročnik storitev ne zagotavlja zgornjih pogojev najema, izvajalec storitve vseeno zaračuna polno ceno najema.

Termin postavitve oz. izvajanja storitev

 • V primeru, da mora naročnik storitve spremeniti termin najema (datumsko in časovno), se bomo potrudili, da se vseeno prilagodimo, vendar tega ne moremo 100%  zagotoviti.
 • Izvajalec storitve bo na prizorišče dogodka prišel cca. 60 minut pred začetkom dogajanja. Če najemnik storitve zahteva, da se oprema postavi že prej in bo potrebno biti na prizorišču več časa, izvajalec zaračun 25 EUR na uro čakanja. Izvajalec zahteva, da je predhodno seznanjen z zahtevami ponudnika lokacije glede namestitve in odstranjevanja opreme s prizorišča.

Dostop do električne energije

 •  Izvajalec storitve zahteva dostop do električne energije v 10 metrih od opreme. Če se za zagotavljanje električne energije uporablja agregat, prosimo, da nas o tem obvestite vnaprej in da zagotovite, da je agregat primeren.

Poškodba opreme in varnosti osebja, prenehanje najema

 •  V primeru neprimernega vedenja gostov, ki bi lahko vplivali na varnost naše opreme in bi lahko prišlo do poškodbe fotokabine ali fotoprikolice, rekvizitov ali druge opreme, si izvajalec pridržuje pravico, da preneha z izvajanjem storitve in opremo odstrani s prizorišča. Prav tako lahko v primeru prevelike hrupnosti ali groženj našemu osebju, prenehamo izvajati storitev in opremo odstranimo iz lokacije. V tem primeru se najemnina v celoti plača.
 • Naročnik storitve je v celoti odgovoren za škodo, ki jo na opremi fotokabine in fotoprikolice povzročijo njegovi gostje.
 • Če izvajalec storitve meni, da je zaradi alkoholiziranosti ali neprimernega vedenja nekdo neprimeren za uporabo storitev, si pridržujemo pravico do zavrnitve dostopa do fotokabine ali fotoprikolice.

Izredne okoliščine

 •  Izvajalec storitev fotoprikolice in fotokabine ne more odgovarjati za izredne in nepredvidene okoliščine, ki mu lahko preprečijo, da bi se udeležil vašega dogodka. V tem primeru izvajalec povrne vplačano aro ali celoten znesek. 

Zdravje in varnost

 • Gostje prireditve morajo biti fizično sposobni uporabljati fotokabino ali fotoprikolico. Izvajalec storitev fotokabine in fotoprikolice ne sprejema odgovornosti, če se gostje ne držijo teh pravil. 

Poškodovanje

 •  Izvajalec storitev fotokabine in fotoprikolice ne odgovarja za izgubo ali poškodovanje lastnine tistih, ki uporabljajo storitev. Prav tako ni odgovoren za osebne poškodbe ali smrti katerega koli udeleženca oz. gosta, ki uporablja storitve, razen, če je dokazana malomarnost izvajalca.

Uporaba fotografij

 • Izvajalec ali naročnik storitve fotokabine in fotoprikolice ima pravico objave fotografij ali osebnih podatkov, če pridobi izrecno dovoljenje za objavo od samih uporabnikov storitev.